Накити за глава

В категорията ще откриете накити, които са предназначени за носене на глава, в случая на челото. Те представляват наниз от декоративни орнаменти, завършващи с парички или др.

Косичник

Прочелник

Трепка / Забодка